Gegevensbescherming - te uwer informatie

Algemene Gegevensbeveiliging

Het gebruik van onze website is in de regel zonder vermelding van persoonsgebonden gegevens mogelijk. Voor zover op onze sites persoonsgebonden gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of email adressen) opgenomen worden gebeurt dit, voorzover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.
Wij wijzen er op dat de gegevensoverdracht op Internet (bijv. de communicatie per email) veiligheidshiaten kan bevatten. Volledige bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik van, in het kader van de impressumverplichting gepubliceerde, contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De site exploitanten behouden het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam e-mails.

Gegevensbeveiliging voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een Webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van z.g. "Cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik door u van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-Anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort.
Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en dáár afgekort. In opdracht van de exploitant van deze site zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapportages over de website-activiteit samen te stellen en om andere met website- en internetgebruik gerelateerde diensten aan de site exploitant op te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt de opslag van cookies verhinderen door de desbetreffende instelling van uw browser aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet volledig van alle functies van deze website gebruik zult kunnen maken. U kunt verder de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl uw IP-Adres) zowel als de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen indien u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Gegevensbeveiliging voor het gebruik van Facebook-plugins ("vind ik leuk"-knop)

Onze internetaanwezigheid maakt gebruik van social plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com. Dit netwerk wordt door de Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA gevoerd ("Facebook"). Deze plugins zijn gemarkeerd met een facebook-logo of de toevoeging "Facebook Social Plugin". Een overzicht van de Facebook plug-ins kunt u hier vinden: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Bij een oproep van een website van onze internetaanwezigheid die een zulke plugin bevat, zal uw browser een directe verbinding opbouwen naar de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct aan uw browser meegedeeld en door deze in de website geïntegreerd, waarbij Facebook de informatie krijgt, dat u de betreffende website hebt opgeroepen. Bent u ondertussen bij Facebook ingelogd, dan kan Facebook daardoor het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Bij de interactie met plugins wordt de betreffende informatie van uw browser direct aan Facebook meegedeeld en daar opgeslagen. Dit gebeuren vindt bijvoorbeeld plaats bij het gebruik van de "vind ik leuk"-knop. De privacy instructies van Facebook informeren u over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en toepassing van de gegevens door facebook en ook uw betreffende rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacy statement van Facebook onder http://de-de.facebook.com/policy.php.
Als u wilt vermijden dat Facebook gegevens verzamelt over u via onze internetaanwezigheid, dient u uit te loggen voor het bezoek van onze internetaanwezigheid bij Facebook.

Social plugins van Google Plus Google +1

Op onze website wordt gebruik gemaakt van social plugins ("plug-ins") van het sociale netwerk plus.google.com, dat wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). De plug-ins zijn te herkennen aan een "+1"-teken op een witte of gekleurde achtergrond of de toevoeging "Google Social Plugin".
Wanneer u een van onze websites die een dergelijke plug-in bevat opent, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de plug-in wordt door Google direct naar uw browser verzonden, die de inhoud in de website insluit.
Door het insluiten van de plug-in ontvangt Google de informatie dat u de betreffende pagina van onze internetsite hebt geopend. Daarvoor wordt het internetadres van de bezochte website (inclusief uw IP-adres) aan een server van Google verzonden en daar opgeslagen. Persoonsidentificatie door Google is in de regel niet mogelijk door het dynamische IP-adres dat u doorgaans bij het surfen door uw toegangsprovider wordt toegekend. Na publicaties door Google worden deze gegevens niet verder verwerkt, niet aan derden doorgegeven en na drie maanden geanonimiseerd, zodat ze niet meer op personen kunnen worden betrokken. Dit geldt niet wanneer u bij een bezoek aan onze website tegelijkertijd bent aangemeld bij Google Plus. Dan kan Google het bezoek aan uw Google Plus-account toeschrijven.
In het geval u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld de knop "+1" gebruikt of een opmerking schrijft, wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks aan Google verzonden en daar opgeslagen.
Doel en reikwijdte van de verwerking van de gegevens en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google en de daarop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer, vindt u in het privacybeleid met betrekking tot de knop "+1" van Google en het algemene privacybeleid van Google.
Wanneer u als Google-gebruiker niet wilt dat Google via ons gegevens over u verzamelt, moet u zich voordat u onze internetsite bezoekt afmelden bij Google Plus.

Gegevensbescherming voor het gebruik van Twitter:

Op onze website zijn functies van Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte websites verbonden met uw Twitter account en bekend gemaakt aan ander gebruikers. Daarbij worden er ook gegevens aan Twitter doorgegeven.
Wij wijzen er op dat wij als aanbieder van de website geen gegevens van Twitter ontvangen over de inhoud van de doorgegeven gegevens evenals van het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring over de gegevensbescherming van Twitter op http://twitter.com/privacy.
Uw instellingen voor de gegevensbescherming bij Twitter kunt u wijzigen in de accountinstellingen op twitter.com/account/settings.

sloganREICH AANDRIJFTECHNIEK... Wij staan voor Kennis - Kwaliteit - Advies

Reich aandrijftechniek

Uw partner voor aandrijftechniek in Nederland, België en Luxemburg. Wij leveren een breed scala aan koppelingen en aandrijftechniek. Hoog elastische, torsie flexibele, torsiestijve en schakelbare koppelingen van Reich en Desch. Producten van Atlanta, zoals de tandheugels, tandwielen, (speciaal-) aandrijvingen en spanelementen van TAS Schäfer.

Contact